Ydelser

Rådgivning

Bureau M rådgiver virksomheder, organisationer og medier som enten er i gang, eller gerne vil i gang, med at arbejde strategisk med diversitet.

Diversitetsstrategi

Bureau M udvikler og implementerer strategier for at udvikle publikum og brugergrupper, eller for at øge diversiteten blandt medarbejdere, ledere og/eller kunder.

Forretningsudvikling

Diversitet øger innovationskraften, giver plus på bundlinien og bidrager til et bæredygtigt samfund (SDG 5, 8 og 10). Bureau M hjælper med at identificere hvordan diversitet kan skabe værdi i den enkelte organisation.

Foredrag

Bureau M holder foredrag om bl.a. diversitet, unge, køn & magt, medierepræsentation og maskulinitet

Facilitering og moderation

Bureau M udvikler og moderer konferencer og talks.

Bureau Ms tilgang til opgaver og samarbejder

Bureau M kalder sig et innovationsbureau med fokus på diversitet, fordi vi bruger viden om køn, etnicitet, alder, m.m. til at skabe en forandring for vores kunder. Det kan være ønsket om at nå nye målgrupper, udvikle nye produkter eller skabe nye kulturer – eller at sætte tematisk fokus på diversitet. Bureau M tager først og fremmest udgangspunkt i samarbejdspartnerens overordnede strategi og virkelighed: løsningen skal være implementerbar og anvendelig. Bureau Ms arbejde hviler på forskning, men bliver altid konkretiseret og operationaliseret, så jeres virksomhed eller organisation kan flytte det, I gerne vil.

Det teoretiske grundlag i Bureau M er sociologien: at forstå sammenhængen mellem mennesker og samfund.

Den konkrete opgaveløsning benytter sig af metoder fra både antropologien og sociologien og af innovationsværktøjer – feltstudier, deltagerobservation, interviews – som giver en god indsigt i en organisatorisk virkelighed eller en bestemt målgruppe.

Redskaber og metoder fra Design Thinking tages ofte i brug, når der skal udvikles mere konkrete tiltag og løsninger. Styrken ved denne tilgang er mange øvelser involverer slutbrugeren, og derfor hurtigt synliggør om løsningen er værd at satse på.

Design Thinking er en systematisk og handlingsorienteret måde at skabe kreative processer, som har til formål at udvikle løsninger på komplekse problemer