Ydelser

Rådgivning

Bureau M rådgiver virksomheder, organisationer og ledelsesgrupper, som gerne vil arbejde strategisk med diversitet og inklusion.

Diversitetsstrategi

Diversitetsstrategier har til formål at øge graden af diversitet og skabe inkluderende organisationer. Bureau M udvikler og implementerer diversitetsstrategier, der understøtter organisationens overordnede strategi og formålsparagraf.

Ledelsesudvikling

Det stilles nye krav til ledere om at kunne navigere i et felt med skærpet opmærksomhed på diskrimination og identitet. Bureau M tilbyder udviklingsforløb i inkluderende ledelse, som fokuserer på ligebehandling og bæredygtighed.

Foredrag & undervisning

Bureau M holder foredrag og underviser om diversitet, ubevidste bias, køn & magt, medierepræsentation m.m.

Facilitering og moderation

Bureau M udvikler og moderer workshops, konferencer og talks.

Bureau Ms tilgang til opgaver og samarbejder

Bureau M bruger diversitet til at skabe forandringer. Det kan være en kundes ønske ønske om at nå nye målgrupper, udvikle nye produkter eller skabe nye kulturer – eller at sætte tematisk fokus på diversitet. Bureau M tager først og fremmest udgangspunkt i samarbejdspartnerens overordnede strategi og virkelighed: løsningen skal være implementerbar og anvendelig. Bureau Ms arbejde hviler på forskning, men bliver altid konkretiseret og operationaliseret, så jeres virksomhed eller organisation kan flytte det, I gerne vil.

Det teoretiske grundlag i Bureau M er sociologien: at forstå sammenhængen mellem mennesker og samfund.

Den konkrete opgaveløsning benytter sig af metoder fra både antropologien og sociologien og af innovationsværktøjer – feltstudier, deltagerobservation, interviews – som giver en god indsigt i en organisatorisk virkelighed eller en bestemt målgruppe.

Redskaber og metoder fra Design Thinking tages ofte i brug, når der skal udvikles mere konkrete tiltag og løsninger. Styrken ved denne tilgang er mange øvelser involverer slutbrugeren, og derfor hurtigt synliggør om løsningen er værd at satse på.

Design Thinking er en systematisk og handlingsorienteret måde at skabe kreative processer, som har til formål at udvikle løsninger på komplekse problemer