Diversitetsstrategi

Bureau M udvikler strategier for at øget diversiteten hos jeres kunder, medarbejdere publikum og/eller brugere. Når vi arbejder med en diversitetsstrategi, tager vi udgangspunkt i jeres overordnede forretnings- eller organisationsstrategi. Vi har fokus på konkrete mål, forandringsmetoder, effektmåling og kommunikation.

Vi starter oftest med en udviklingssession, hvor vi kortlægger hvorfor og hvordan diversitet kan skabe værdi hos lige præcis jer. Vi stiller også skarpt på hvilke parametre I bør/kan/vil fokusere på – køn, etnicitet, seksualitet, alder, uddannelse m.m.. Efterfølgende designes en proces for hvordan strategien kan rulles ud samt hvordan den bør kommunikeres internt og eksternt.

Implementering af strategien kan bestå af fx

  • Træning i unconcious bias for ledelse og medarbejdere
  • Innovationsworkshops med ledere og medarbejdere
  • Løbende rådgivning
  • Målopfølgning

Vi tilpasser indsatsen jeres konkrete behov og målsætninger og leverer rådgivning både inden og/eller gennem hele processen.

 

Mænd og maskulinitet

Bureau M arbejder også med drenge, mænd og maskulinitet som diversitetsparametre. Det kan fx være aktuelt at arbejde med maskulinitetsidealer og -praksisser i virksomheder, eller med drenge og mænd som mål- og brugergrupper.

Diversitetstrategi in the making. Skrivebord med postIT