Diversitetsstrategi

Bureau M udvikler strategier for at øget diversiteten hos jeres kunder, medarbejdere publikum og/eller brugere. Når vi arbejder med en diversitetsstrategi, tager vi udgangspunkt i jeres overordnede forretnings- eller organisationsstrategi. Vi har fokus på konkrete mål, forandringsmetoder, effektmåling og kommunikation.

Vi starter med et afklarende møde, hvor vi kortlægger hvorfor og hvordan diversitet kan skabe værdi hos lige præcis jer. Vi stiller skarpt på hvilke parametre I bør/kan/vil fokusere på – køn, etnicitet, seksualitet, alder, uddannelse m.m..

Efterfølgende designes en proces for hvordan strategien kan rulles ud samt hvordan den bør kommunikeres internt og eksternt. Bureau M kan også varetage implementeringen, evt. i samarbejde med eksterne leverandører.

Diversitetstrategi in the making. Skrivebord med postIT