Diversitetsstrategi

Bureau M udvikler strategier der øger diversiteten og skaber inklusion. Diversitets- og inklusionsstrategien er en forandringsplan, og den understøtter organisationens overordnede forretnings- eller organisationsstrategi. Den er så vidt muligt datadrevet, og indeholder konkrete mål, forandringsmetoder og kommunikation. Diversitets- og inklusionsstrategien kan have én eller flere målgrupper:

  • Direktion, ledelsesgruppen (inkluderende ledelse)
  • Medarbejdere (udvikling, fastholdelse)
  • Talenter (employer branding)
  • Kunder/publikum/brugere (indholdsudvikling, værditilbud)
  • Omgivende samfund (branding, samfundsansvar)

Vi starter allerførst med at kortlægge hvorfor og hvordan diversitet og inklusion kan skabe værdi hos lige præcis jer. Vi stiller skarpt på hvordan I kan fokusere på forskellige parametre – køn, etnicitet, seksualitet, alder, uddannelse m.m..

Bureau M samarbejder gerne med eksterne leverandører og specialister.

 

Se hvilke organisationer Bureau M har arbejdet med under cases. 

Diversitetstrategi in the making. Skrivebord med postIT