Diversitetsstrategi

Bureau M udvikler strategier der øger diversiteten hos kunder, medarbejdere publikum og/eller brugere. Diversitetsstrategien udarbejdes i samskabelse med organisationen, og tager udgangspunkt i organisationens overordnede forretnings- eller organisationsstrategi. Vi har fokus på konkrete mål, forandringsmetoder, effektmåling og kommunikation.

Vi starter med et afklarende møde, hvor vi kortlægger hvorfor og hvordan diversitet kan skabe værdi hos lige præcis jer. Vi stiller skarpt på hvilke parametre I bør/kan/vil fokusere på – køn, etnicitet, seksualitet, alder, uddannelse m.m..

Efterfølgende designes en proces for hvordan strategien kan udvikles, implementeres og måles samt hvordan den bør kommunikeres internt og eksternt.

Bureau M samarbejder gerne med eksterne leverandører og specialister.

 

Se hvilke organisationer Bureau M har arbejdet med under cases. 

Diversitetstrategi in the making. Skrivebord med postIT