Diversitetsstrategi

Bureau M udvikler strategier der øger diversiteten og skaber inklusion. Diversitets- og inklusionsstrategien er en forandringsplan, og den understøtter organisationens overordnede forretnings- eller organisationsstrategi. Den er så vidt muligt datadrevet, og indeholder konkrete mål, forandringsmetoder og kommunikation. Diversitets- og inklusionsstrategien kan have én eller flere målgrupper:

  • Direktion, ledelsesgruppen (inkluderende og bæredygtig ledelse)
  • Medarbejdere (udvikling, fastholdelse)
  • Talenter (employer branding)
  • Kunder/publikum/brugere (indholdsudvikling, værditilbud)
  • Omgivende samfund (branding, samfundsansvar)

Vi starter med et afklarende møde, hvor vi kortlægger hvorfor og hvordan diversitet og inklusion kan skabe værdi hos lige præcis jer. Vi stiller skarpt på hvilke parametre I bør/kan/vil fokusere på – køn, etnicitet, seksualitet, alder, uddannelse m.m..

Efterfølgende designes en proces for hvordan strategien kan udvikles, implementeres og måles samt hvordan den bør kommunikeres internt og eksternt.

Bureau M samarbejder gerne med eksterne leverandører og specialister.

 

Se hvilke organisationer Bureau M har arbejdet med under cases. 

Diversitetstrategi in the making. Skrivebord med postIT