Udgivelser

– artikler, undersøgelser og guides forfattet af/med bidrag fra Marie Valentin Beck

b0becd14-be44-44ae-8b43-0cff9ce71ac9
Djøfs diversitetssite “Bedre uens” (2023)

Sammen med Christina Lundsgaard Ottsen / Cohera har Bureau M udviklet indholdet til Djøfs site om diversitet og inklusion, “Bedre uens”.

Sitet kan ses her.

Læs mere om samarbejdet her

pas3

Dansk Standard: Guide til transparens omkring bias i kunstig intelligens (2023)

Dansk Standard har udgivet en specifikation (guide), der skal skabe transparens om bias i IT systemer, herunder kunstig intelligens. Standarden er udviklet på initiativ fra Marie Valentin Beck, som også har indgået i udvalget omkring udviklingen sammen med Thomas Hildebrandt, professor på Datalogisk Institut, Københavns Universitet og Anders Kofod-Petersen, ekspert i kunstig intelligens.

Arbejdet indbefattede workshops med aktører på tværs af virksomheder, interesseorganisationer og offentlige institutioner, råd og udvalg, og var finansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden kan downloades her.

Læs interview i A4 om guiden her.

FFD Guide

Højskoleforeningen: Guide til forebyggelse af krænkelser på højskoler (2022)

Som en del af implementeringen af Højskoleforeningens indsats omkring unge, køn og seksuel dannelse, udviklede Marie Valentin Beck en guide til at forebygge og håndtere krænkelser og grænseoverskridende adfærd på højskoler.

Guiden kan downloades her.

Skærmbillede 2024-05-28 kl. 16.26.47

Tænketanken VM – Viden om Mænd: “Flere mænd i sygeplejen – hvordan?” (2014)

I et partnerskab med Dansk Sygeplejeråd, Rigshospitalet, Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte gennemførte Tænketanken VM – Viden om Mænd projektet “At være mand og sygeplejerske – barrierer og muligheder for unge mænd før og efter sygeplejerskeuddannelsen”. Projektet var støttet af Ministeriet for Ligestilling.

Undersøgelsen omfattede en Megafonmåling blandt 1.305 sygeplejersker og to kvalitative interviewundersøgelser i henholdsvis en gruppe patienter og en gruppe 14-16-årige i erhvervspraktik som sygeplejerske.

Læs om undersøgelsen i Politiken her.

Rapporten kan downloades her.

30 forslag

Tænketanken VM – Viden om Mænd: “30 forslag. En politik for drenge og mænds ligestilling” (2012)

Tænketanken VM – Viden om Mænd udgav i 2012 politikudspillet “30 forslag. En politik for drenge og mænds ligestilling”.

Marie Valentin Beck var initiativtager til og leder af Tænketanken VM, som var støttet af 3F, Djøf, Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder. Chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed Svend Aage Madsen var formand for tænketanken, som involverede en række universitetsforskere og praktikere fra civilsamfundet (se mere i udgivelsen).

Udgivelsen kan downloades her.

Læs kronik i Information i forbindelse med lancering af Tænketanken VM her.