Rådgivning

Diversitetsrådgivning

Bureau M rådgiver virksomheder og organisationer som gerne vil arbejde strategisk med diversitet og inklusion. Bureau M hjælper med at

  • samle og konkretisere interessen og/eller behovet for diversitet og inklusion
  • scope potentialet ved en diversitets- og inklusionsindsats hos netop jer
  • planlægge og gennemføre strategiudviklingsforløb og implementeringsproces. Se mere under Diversitetsstrategi


Se hvilke organisationer Bureau M har arbejdet med under cases.

Kommunikationsrådgivning

Når man formidler indsatser eller produkter, der taler ind i en diversitets- eller ligestillingsdagsorden, er der flere ting at tage højde for både i sin interne og eksterne kommunikationsstrategi: hvilken modstand skal man forberede sig på, hvordan skal man frame sit budskab, hvordan bør en pressestrategi rulles ud, hvem er de relevante aktører på feltet og hvad er deres holdninger? Bureau M hjælper med at navigere i et højpolitiseret felt med mange meninger, så det ønskede budskab når frem til målgruppen.

Tematisk rådgivning

Generation Z: Hvordan tiltrækker og fastholder man unge medarbejdere? Hvem er Generation Z og hvad bekymrer de sig om? Generation Z er en kompleks generation, der stiller nye krav til værdifællesskaber og ledelse. Bureau M giver indblik i unge-liv og tendenser og rådgiver om, hvordan man kan møde unge på deres præmisser.

Medier og diversitet: Bureau M rådgiver medievirksomheder om hvordan man skaber en mere mangfoldig repræsentation både på redaktionen og i indhold, og om hvordan sådanne diversitetsindsatser flugter med udviklingen inden for medie- og nyhedsforbrug. Det handler bl.a. om via rekruttering og talentudvikling at skabe de bedste forhold på redaktionen, for at skabe innovativt og relevant indhold.

Mænd og maskulinitet: Bureau M rådgiver også om hvordan man kan arbejde strategisk med drenge, mænd og maskulinitet som diversitetsparametre. Det kan handle om hvordan maskulinitetsidealer og -praksisser påvirker virksomheden, eller om drenge og mænd som mål- og brugergrupper.

With skyrocketing growth in biracial and minority populations, generation Z embraces multiculturalism as a touchstone of who they are, and this also informs their attitudes on social issues. They’ve come of age when same-sex marriage and a black president are a given and they expect continued social progress to reflect the ethnic diversity that is tightly woven throughout their lives.”

— Ryan Scott, Forbes Magazine