Ledelsesudvikling

Hvordan sikrer man som leder at alle i organisationen på tværs af køn, etnicitet, seksualitet, baggrund m.m. trives og har lige muligheder for udvikling? Hvordan skaber man ligestilling og ligebehandling i sin organisation indadtil? Og agerer ansvarligt udadtil i en tid med skærpet opmærksomhed på diskrimination og rettigheder?

Man bedriver inkluderende ledelse. Inkluderende ledelse er de handlinger og processer der sikrer, at alle medarbejdere bliver inddraget, behandlet ligeværdigt og oplever at være værdifulde for arbejdspladsen. Den inkluderende leder har blik for strukturel ulighed i både stor og lille skala, og for de uudnyttede potentialer og ressourcer i organisationen.

Inkluderende ledelse er social bæredygtighed i praksis, det er S’et i ESG. Den inkluderende leder giver plads til diversitet, bringer alle talenter i spil og sikrer reel ligebehandling i hverdagen.

 

Bureau M tilbyder:

  • Ledelsesudviklingsforløb
  • Oplæg til bestyrelser, direktioner og ledelsesgrupper
  • En-til-en sparring med direktører og ledere

Tag kontakt for at høre nærmere

Inkluderende ledelse

Udviklingsforløb i inkluderende ledelse

Bureau M har indgået partnerskab med konsulentvirksomhederne Emerging om at tilbyde udviklingsforløb til ledere, der vil sikre ligebehandling og bæredygtighed. Forløbet fokuserer på den faglige baggrund for inklusion, implementering og på at håndtere de udfordringer man møder på en moderne arbejdsplads.

Emerging har 15 års erfaring med lederskab, læring og bæredygtig transformation for bl.a. COOP, 3F, ICA, Bonnier, Greenpeace og Karolinska Instituttet.

Bureau M bringer mere 10 års erfaring med diversitet, inklusion og strategi ind i partnerskabet. Bureau M har arbejdet sammen med bl.a. DR, DTU, Ørsted, Det Danske Filminstitut.