Ledelsesudvikling

Hvordan sikrer man som leder at alle på tværs af køn, etnicitet, seksualitet, baggrund m.m. trives og har lige muligheder for udvikling? Hvordan skaber man ligestilling i sin organisation indadtil? Og agerer ansvarligt udadtil i en tid med skærpet opmærksomhed på diskrimination og rettigheder?

Man bedriver inkluderende ledelse. Inkluderende ledelse er de handlinger og processer der sikrer, at alle medarbejdere bliver inddraget, behandlet ligeværdigt og oplever at være værdifulde for arbejdspladsen. Den inkluderende leder har blik for de uudnyttede potentialer og ressourcer i organisationen, og for strukturel ulighed i både stor og lille skala. At blive en inkluderende ledelse er en personlig udvikling, der øger bevidstheden om ens egen position i samfundet, og ruster organisationen til at skabe social bæredygtighed.

Centrale begreber i inkluderende ledelse er: Gyldighed, tilhørighed, psykologisk sårbarhed, ydmyghed og biasbevidsthed.

Diversitet er ingredienserne. Inklusion er opskriften til innovation og trivsel.

 

Bureau M tilbyder:

  • Ledelsesudviklingsforløb
  • Oplæg til bestyrelser, direktioner og ledelsesgrupper
  • En-til-en sparring med direktører og ledere

Tag kontakt for at høre nærmere

Udviklingsforløb i inkluderende ledelse

Bureau M har indgået partnerskab med konsulentvirksomhederne Emerging om at tilbyde ledergrupper udviklingsforløb, som hjælper ledere med at håndtere de udfordringer de møder på en moderne arbejdsplads, der vil sikre ligebehandling og bæredygtighed.

Emerging bringer 15 års erfaring med lederskab, læring og bæredygtig transformation for bl.a. COOP, 3F, ICA, Bonnier, Greenpeace og Karolinska Instituttet.

Bureau M bringer mere 10 års faglig erfaring med diversitet, inklusion og strategi ind i partnerskabet. Bureau M har arbejdet sammen med bl.a. DR, DTU, Ørsted, Det Danske Filminstitut.

Udviklingsforløbet faciliteres af Gry Guldberg Friis (CV), Henrik Challis (CV) og Marie Valentin Beck (CV).