8. marts 2023

På Dansk IT’s årlige konference om offentlig digitalisering deltog Marie Valentin Beck i en paneldebat om bias og forskelsbehandling i kunstig intelligens. Udgangspunktet for deltagelsen var initiativet til og forfatningen af en guide til transparens omkring bias i kunstig intelligens hos Dansk Standard.

I panelet deltog også Københavns Universitet, Dataetisk Ungeråd, KPMG Denmark og NetCompany