Dansk Standard har april 2023 udgivet en specifikation (guide), der skal skabe transparens om bias i IT systemer, herunder kunstig intelligens.

Arbejdet med udviklingen af specifikationen har været i gang det meste af 2022, og har indbefattet workshops med aktører på tværs af virksomheder, interesseorganisationer og offentlige institutioner, råd og udvalg.

Standarden er udviklet på initiativ fra Marie Valentin Beck, som også har indgået i udvalget omkring udviklingen sammen med Thomas Hildebrandt, professor på Datalogisk Institut, Københavns Universitet og Anders Kofod-Petersen, ekspert i kunstig intelligens.

Arbejdet er finansieret af Erhvervsstyrelsen.

Specifikationen kan downloades gratis her

 

Marie Valentin Beck er interviewet til A4 Ligestilling om udgivelsen: “Kunstig intelligens må ikke reproducere vores ulige fortid, hvis vi ønsker en mere lige fremtid”