Marie Valentin Beck er interviewet i Mandag Morgen om den manglende diversitet og ligestilling i toppen af konsulentbranchen:

"Mænd er i dag overrepræsenterede i de beslutningstunge rum, og samtidig har vi dokumentation for, at kvinder oplever forskelsbehandling i højere grad, end mænd anerkender, at det sker. Og det er netop i den her manglende anerkendelse af, at der eksisterer forskelle og barrierer, at problemet ligger. Både når vi taler køn, etnicitet, seksualitet og så videre,” siger Marie Valentin Beck."