27. marts 2021
Kommentar i Politiken:
"Ledelse skal sørge for, at der på arbejdspladsen hersker en kultur og en respekt for andre mennesker, som trumfer, hvad mennesker gør, når de har frit spil. For når mennesker har frit spil, særligt i en så konkurrencepræget og hierarkisk kontekst som mediebranchen, agerer de ikke efter deres værdisæt eller efter, hvad der er det fælles bedste.

I en hierarkisk og konkurrencepræget virksomhed søger man ofte opad. Ved den årlige formelle MUS, men også i dagligdagens handlinger og uformelle mikrohierarkier. Formel og især uformel magt forhandles på den måde hele tiden i mediebranchen, og der findes mange mellemstationer, hvor en magtfuld position kan indtages og udøves.

Spørgsmål, en ledelse kan stille sig selv, er derfor: Hvordan håndteres den konstante magtfordeling og -forhandling hos os? Er det de rigtige, der har magt, og er der foranstaltninger til stede, der minimerer dens uheldige følgevirkninger? Og aktuelt: Er der en systematik i forhold til køn og hudfarve – er der nogen fælles træk her blandt dem, der har magt, og hvordan de udøver den?"


IMG_4244