MeToo-kommentar i Berlingske 21. okt. 2020:

Den kulturforandring, vi alle sammen taler om, kræver viden, visioner og ledelseskompetencer af en karakter, som forudsætter mere end et dugfriskt klarsyn. Den tager livtag med den strukturelle, kulturelle og internaliserede nedvurdering af kvinder og tager højde for, at kvindenedgørende adfærd lige præcis ikke kan isoleres til enkelte individer, som tager dårligdommene med sig, når de sættes ud af spillet. Alle er en del den kultur, der skal forandres, og alle er velkomne på rejsen ind i en bedre og mere fair fremtid.

Også Frank Jensen. Og Morten Østergaard. Og hvem der nu i den kommende tid måtte slutte sig til gruppen af personer, der først lige har indset, at deres adfærd var en del af problemet. Det bliver ikke i førersæderne – men der er stadig plads til alle, der vil være med. Det er ikke #metoos formål at gøre angrende eksmagthavere til hovedskurke og pariaer, der nu skal lide en passende tort. Det er at ændre på magtens væsen og udøvelse