Kommentar i Politiken

26. april 2020

“Vi taler om at gøre genopretningen af samfundet grøn, at gribe muligheden for at få implementeret klimavenlige løsninger, når vi skal til at lappe verden sammen igen. Gør vi det samme med køn og ligestilling – har blik for mænd og kvinders forskellige betingelser i samfundet – kan coronakrisen blive et skub hen mod et mere kønsligestillet og bæredygtigt samfund. FN har netop anbefalet alle lande at sætte kvinders vilkår i centrum for genoprettelsen, og det handler bl.a. om at kompensere for tab i indtægt, anerkende værdien af under- og ubetalt omsorgsarbejde og at øge sikkerheden. Emner, der også er relevante i Danmark.

I arbejdet med at få Danmark på ret køl igen vil der formentlig blive nedsat en række statslige, regionale og kommunale arbejds- og ekspertgrupper. Og det er her i de centrale analyse- og beslutningsfora, kønsperspektivet skal inddrages.”

Illustration: Carly Miller
Illustration: Carly Miller