5/12 2019

Interview med Alexandra Borchardt, seniorforsker ved Reuters Institute for The Study of Journalism Oxford University for Danske Medier.

 

Hvis man tror at diversitet handler om politisk korrekthed og overfladiske flueben, er det på høje tide at tro om. Selv i – eller faktisk netop i – en tid hvor tilliden til nyhedsmedierne er vaklende og forretningsmodellerne er truede. Diversitet er nemlig nøglen til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere, som kan skabe relevant og innovativt indhold.

»Undersøgelsen handlede oprindeligt om journalisters sociale baggrund, men det kom til at handle om, hvem der i det hele taget bliver journalister i dag. Spørgsmålet om talent er blevet helt centralt for journalistikkens overlevelse, for talent sikrer tillid«, fortæller Alexandra Borchardt, seniorforsker ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford Universitet, som står bag undersøgelsen ”Are Journalists Today’s Coal Miners?”