Det over hundrede år gamle Sjællandsgade Bad i København har været igennem et generationsskifte og en omorganisering. Parallelt har badet oplevet et stigende antal brugere og et øget behov for at kunne forebygge og håndtere grænseoverskridende adfærd.
Bureau M har i forlængelse af disse ændringer arbejdet sammen med Sjællandsgade Bad om at skabe nye rammer for samvær, herunder
  • ledelsessparring
  • udvikling af retningslinjer og frivilligpolitik
  • kommunikationsrådgivning og
  • undervisning af frivillige.
Processen har haft som præmis, at Sjællandsgade Bad værdi om rummelighed skulle være udgangspunkt. Samtidig skulle det moderniseres til at kunne imødekomme yngre brugers efterspørgsel på klare rammer for samvær, diversitet og inklusion.
"Med MeToo og Black lives matter har især de yngre generationer fået et andet sprog og en anden bevidsthed om grænser, diversitet og identitetsspørgsmål. Den samfundsudvikling ønskede vi at implementere i vores retningslinjer og frivilligpolitik uden at bevæge os væk fra vores værdier og idealer om rummelighed, tolerance og fællesskab. Bureau M har med enorm faglig kompetence hjulpet os med at facilitere forandringsprocessen, så både ansatte, frivillige og brugere på tværs af generationer, etnicitet, køn og politisk overbevisning føler sig set og inddraget."

– Nanna Overgaard Rasmussen, leder af Sjællandsgade Bad.