Jan. – sep. 2021

Bureau M samarbejder med Mellemfolkeligt samvirke om udviklingen af en kampagne op mod kommunalvalget 2021. Kampagnen bygger oven på udgivelsen “Handlingsplan mod etnisk diskrimination” fra 2020, som er udviklet i en alliance bestående af Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International, Mino Danmark, NALIK, Afro Danish Collective, LGBT+ Danmark, LGBT+ Ungdom, Sabaah og LGBT Asylum.

 

Som en del af samarbejdet har Bureau M udviklet og faciliteret en proces, hvor store danske organisationer og foreninger på tværs af civilsamfund, arbejdsmarked, uddannelse og myndighedsområdet, mødes med aktivister og videnspersoner for sammen at identificere, hvordan de kan forhindre og forebygge diskrimination af personer med etnisk minoritetsbaggrund.