Marts – Juni 2018

Bureau M hjalp Kvinfo – Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed – med udviklingen af en ny indsats. Omdrejningspunktet for samarbejdet handlede om at udvikle og synliggøre indsatstens værditilbud, og gøre Kvinfo i stand til at til placere viden om køn og mangfoldighed i en forretningskontekst.

Bureau M fulgte Kvinfo i et forløb, hvor vi med inddragelse af Connect Danmark fokuserede på indsatsens proof of concept i overensstemmelse med Kvinfos formålsparagraf. Efter endt forløb arbejde Kvinfo på egen hånd videre med indsatsen, som senere blev lanceret under navnet GenderLab.

“I forbindelse med udvikling af et nyt tilbud, brugte vi Bureau M som konsulent. Marie fulgte udviklingsprocessen i et par måneder, og hjalp os med at kvalificere og konkretisere vores idé. Vi fik ny viden, vi blev udfordret og hjulpet videre ved de krævende punkter, og på den måde fik vi skåret ind til benet hvad tilbuddet skal kunne og hvorfor. Oplæg, møder og notater blev leveret med udgangspunkt i dels Maries faglige viden om vores kerneområder, dels hendes indsigt i både nuværende og potentielle målgrupper. Der var også god forståelse for vores værdier og formål, så forløbet var virkelig tilpasset til netop os og meget anvendeligt."

– Henriette Laursen, direktør i Kvinfo.