2017

Som mangfoldighedskonsulent i Børns Vilkår fik Marie Valentin Beck til opgave, at få flere drenge til at bruge BørneTelefonen. Kønsfordelingen på tværs af platforme var på det tidspunkt 20 % og 80 % piger.

I en proces med bl.a. en række workshops med målgruppen og interessenter arbejdede hun med hvordan BørneTelefonen kunne løfte sin kerneopgave i en ny form. En form, der også byggede på præmisserne for ung maskulinitet og på digitale platforme. Det dannede baggrund for en strategi for udviklingen af en ny og supplerende rådgivningsplatform: YouTube-kanalen ”Spurgt”.

”Spurgt” blev udviklet i samarbejde med unge og med input fra kreative indholdsskabere, Google Danmark, DR, produktionsselskaber m.fl..

Kanalen opnåede en kønsfordeling på 50 % drenge og 50 % piger.