Forretningsudvikling

Det skaber forretningsmæssig værdi at arbejde strategisk med diversitet. Samtidig er der stadigt støre forventninger til virksomheders sociale ansvar, og flere brands stiller krav om at samarbejdspartnere arbejder aktivt med diversitet. Bureau M hjælper med at fremanalysere og formulere hvordan diversitet kan skabe værdi hos netop jer, så de både løfter et socialt ansvar og udvikler forretningen.

Diversitet kan fx være en driver for at udvide rækkevidden og målgruppen for:

  • Produkter
  • Projekter
  • Rekruttering
  • Medieindhold
  • Kulturtilbud

Det kan fx kræve at man tager et eksisterende produkt til gennemsyn og tilpasning. Det kan også handle om udviklingen af et helt nyt produkt eller tilbud. Er der en særlig målgruppe, I mangler kontakt til – fx unge? Drenge, piger, kvinder eller mænd? Er der særlige kulturelle kendetegn eller grupper? – kan det kræve, at man udbygger forretningen med et nyt tilbud. Ved at udvide mængden af tilbud og specificere dem til forskellige smallere undergrupper, skaber man diversitet i sin målgruppe. Det gælder både

  • Kommercielle produkter og tilbud
  • Medieindhold
  • Sociale projekter
  • Employer branding