I januar 2023 udgiver Dansk Standard en specifikation (en underkategori til en standard), der skal modvirke bias i forhold til bl.a. køn, hudfarve og alder i IT systemer, herunder kunstig intelligens. Arbejdet med udviklingen af specifikationen har været i gang det meste af 2022, og har indbefattet workshops med aktører på tværs af virksomheder, interesseorganisationer og offentlige institutioner, råd og udvalg.

Standarden udvikles på initiativ fra Marie Valentin Beck, som også indgår i udvalget omkring udviklingen sammen med Thomas Hildebrandt, professor på Datalogisk Institut, Københavns Universitet og Anders Kofod-Petersen, ekspert i kunstig intelligens.
Arbejdet er finansieret af Erhvervsstyrelsen.

Der henvises til specifikationen her på siden, når den er udgivet. Den vil være gratis at downloade.