Dansk Standard udvikler en standard, der skal modvirke bias i forhold til køn og race i kunstig intelligens. Den 8. juni 2022 blev den første workshop afholdt med aktører på tværs af virksomheder, interesseorganisationer og offentlige institutioner, råd og udvalg.

Standarden udvikles på initiativ fra Marie Valentin Beck, som også indgår i ekspertgruppen omkring udviklingen. Standarden skal være færdig ved udgangen af 2022, og arbejdet er finansieret af Erhvervsstyrelsen.