Kursus hos K-Forum 10. feb. 2022: “Styrk diversitet med kommunikation – og omvendt”

Flere og flere virksomheder og organisationer skal forholde sig til diversitet og inklusion. Det betyder også nye opgaver for kommunikatører. For nogle er arbejdet allerede i fuld gang. Andre skal til at tage det første spadestik og er bekymret for at bevæge sig ud i dette nye felt. For selvom kommunikationsarbejdet med diversitet rummer rigtigt mange gode muligheder, så er frygten for at træde forkert stor hos mange. Men det er afgørende for den moderne virksomhed at turde forholde sig til diversitet – både for brandets værdi, men også for rekruttering og fastholdelse i fremtiden.

 

Kurset består af både øvelser og oplæg. Vi ser på de gode cases, hvor der er praktisk erfaring i at kommunikere og agere inden for diversitet og inklusion. Der er løbende gennem dagen workshops, hvor du arbejder med din egen case og får feedback fra underviser og de andre kursister i din gruppe.

 

Herudover får du:

  • Grundlæggende forståelse for begreberne diversitet og inklusion, og hvorfor der er en øget opmærksomhed på disse to begreber
  • Overblik over, hvornår og hvordan kommunikation og diversitet hænger sammen
  • Værktøjer til, hvordan du som kommunikatør kan og bør kommunikere om diversitet
  • Forståelse for, hvad inkluderende sprog er, og hvordan det bruges i intern og ekstern kommunikation.

 

Kursusdagen er for dig, der er kommunikatør i en lille eller mellemstor virksomhed eller organisation, der gerne vil i gang med at arbejde med diversitet og inklusion. Du kan både sidde med intern eller ekstern kommunikation. For netop på dette område er det HELT afgørende, at den interne og eksterne kommunikation hænger meget tæt sammen.

Kurset varetages af Marie Valentin Beck i samarbejde med Fahad Saeed.