2011 – 2017

I 2011 igangsatte Marie Valentin Beck oprettelsen af en tænketank med fokus på den moderne maskulinitets udfordringer, og stiftede med støtte fra Institut for Menneskerettigheder, DJØF og 3F og Kvinfo Tænketanken VM – Viden om Mænd.

I tænketanken sad forskere fra KU, DPU, AAU, RUC samt forskellige praktikere, alle med lang erfaring indenfor maskulinitetsrelaterede samfundsudfordringer: Uddannelse, hjemløshed, forældreskab, sundhed, kønsopdelt arbejdsmarked og vold.

Tænketanken udgav 30 forslag til en politik for drenge og mænds ligestilling, løste konsulentopgaver for ligestillingsministeriet, gennemførte et udviklingsprojekt om mandlige sygeplejersker, deltog fast i den offentlige debat m.m.

Tænketanken lukkede i 2017.

Download 30 forslag 

30 forseslag ligestilling mænd og drenge

Download Flere mænd i sygeplejen

Download flere mænd i sygeplejen hvordan